Jsme Kolíňáci - kolinaci.cz

Sdružení lidí, všech profesí a zájmů - Kolíňáci působí v Kolíně již řadu let. A řadu let nás všechny spojuje láska ke krásnému městu v Polabí – ke Kolínu. Všichni zde dlouhodobě žijeme, mnozí z nás se zde narodili a snažíme se již po několik volebních období aktivně působit v samosprávě Kolína. Naši členové jsou zastupitelé, pracuji ve výborech a komisích, ve svém volném čase pomáhají organizovat společenský život v Kolíně.

Lidé
Naše vize - kolinaci.cz

Máme jasnou představu v jakých oblastech a kam by se měl Kolín rozvíjet.
Ty nejdůležitější vize jsou přímo tady. Další informace najdete v programu Kolíňáků

Parkování - Vize - Kolíňáci

Vyřešíme problém parkování v celém Kolíně

Školní autobusy - Vize - Kolíňáci

Zavedená služby školních autobusů pro bezpečnou dopravu dětí

Bezpečnost - Vize - Kolíňáci

Nulová tolerance trestné činnosti

Podpora seniorů - Vize - Kolíňáci

Rozšíření kapacit a podpora služeb pro seniory

MHD pro seniory - Vize - Kolíňáci

Zvýhodněné jízdné od 65 let

Bezpečné přechody - Vize - Kolíňáci

Nasvícení přechodů a stavební úpravy pro větší bezpečnost

Zlepšení MHD - Vize - Kolíňáci

Modernizace a optimalizace služeb

Snižování zadlužení - Vize - Kolíňáci

Aktivní snižování zadlužení města

Kultura pro lidi - Vize - Kolíňáci

Kolín vidíme jako živé kulturní město

Moderní sport - Vize - Kolíňáci

Modernizace sportovních zařízení

Lepší školství - Vize - Kolíňáci

Podpora investic do modernizace vzdělávacích zařízení

Radnice pro občany - Vize - Kolíňáci

Služby města jsou tu pro občany. Uživatelsky příjemná a transparentní radnice.

Zobrazit vše
Lidé - kolinaci.cz

Jsme lidé se silným vztahem ke Kolínu. Všcihni zde dlouhodobě žijeme.
Spojuje nás chuť zlepšovat aktuální situaci aby jsme všichni žili v krásném a fungujícícm městě.

Jan Pospíšil - Lidé - Kolíňáci

Jan Balík - Lidé - Kolíňáci

Dušan Zahrádka - Lidé - Kolíňáci

Bohumil Herčík - Lidé - Kolíňáci

Jiří Tuček - Lidé - Kolíňáci

Romana Podhrázská - Lidé - Kolíňáci

Jaroslav Skoupý - Lidé - Kolíňáci

Jana Jeřábková - Lidé - Kolíňáci

Všichni Kolíňáci